Otomasyon

Otomasyon: Endüstriyel, tarımsal, idari ve bilimsel işlerin yürütülmesinde insan müdahalesinin bir ölçüde veya tamamen ortadan kaldırılması; otomatikleştirme işlemi. Basit bir fırının sıcaklığının denetlenmesi ve işlem evrelerinin devreye konulması gibi yalın işlemlerden bir kimyasal prosesin bilgisayarla yürütülmesi gibi karmaşık işlemlere kadar pekçok konuda otomasyondan yararlanılmaktadır. Otomasyon, genel olarak tasarlanan sürecin yeniden elden geçirilmesi ve edinilmiş alışkanlıklarla geleneksel çözümlerin birlikte yardımını gerektirir. Algılayıcılar, koşullayıcılar, yükselteçler, düzenleyiciler, bilgi kaynakları ve nihayet bilgisayarlı ekipmanlar veya bilgisayarın bizzat kendisidir.

 

Bize göre seçeceğiniz sistem modüler, yeni teknolojik gelişmeleri destekleye bilecek normlarda ve üniversal bir yapıda olmalıdır. Üretimde insan faktörünü minimuma indirecek şekilde, yani üretimin verimini ve kaliteyi artıracak yapıda olmalıdır. Doğru zamanda, doğru verilerle ve planlı olarak imalat yapa bilecek performansı göstermelidir. En az maliyetle günün teknolojisini yakalayabilmedir. Buda ancak sisteminizdeki her noktayı denetleye bilen üniversal bir kontrol ünitesi (PLC), bu kontrol ünitesine bağlı olarak çalışan veri toplama değerlendirme, raporlama ve reçete görevlerini üstlenen bir SCADA sistemi, sistemi meydana gelebilecek arızaları, hazırlanan raporları kullanıcıya sunan yazıcı üniteler ve işletmenin diğer birimlerini sistemi izleyebilmesinin sağlayabilen terminallerle meydana getirilen bir yapı ile sağlanabilir.