Kireç

KİREÇ ÜRETİMİ

 

Kireç, doğada kireçtaşı veya kalker (CaCO3) olarak bulunan kayaçların belli ebatlara indirgendikten sonra fırınlarda yakılmasıyla elde edilir.

 

Yüksek saflıkta kireçtaşı yada dolomit ocaklarda ihraç edilir, kırılır ve bazı durumlarda yıkanır. Malzeme daha sonra ayıklanır ve fırına gönderilir. Kireçtaşı normalde yer yüzeyinde açılan, kireç fabrikasının genellikle bitişiğinde bulunan ocaklardan temin edilir ancak bazı durumlarda deniz altı sondajları ve hatta yeraltı maden ocaklarının da bu amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Standart bir kazı süreci şunları kapsar: 

 

Fazlalıkların giderilmesi (çökeltinin üzerine kaplayan topraklar,kil ve gevşek kayalar)

Kayanın dinamitlenmesi

Patlatılan kaya parçalarının kırma ve ayıklama tesisine götürülmek üzere kamyonlara yüklenmesi ve nakliyesi

 

Kireç ve Çimento sektörüne yönelik sunduğumuz hizmetler, ve sektördeki tecrübelerimiz;

 
•    Dizayn ve mühendislik anlamında kireçve çimento fabrikalarının, yerleşimi, çelik konstrüksiyon, filtre ve borulama sistemleri;


•    Paketleme
•    Siklon - jet pulse filtre üretimi ve montaj işleri
•    Elevatörlerin üretim, tedarik ve montajı
•    Çelik konstrüksiyon dizayn, imalat ve montaj hizmetleri
•    Platform, merdiven ve şase üretimi ve montajı
•    Hammadde tankları
•    Hammadde  transfer ve besleme sistemleri
•    Pnömatik transfer sistemleri
•    Her çapta boru, tedarik imalat ve montaj işleri
•    Ekipman yerleşimleri ve imalat proses kontrol hizmetleri.
•    Kireç ve Çimento paketleme ünitelerinin imalatı
•    Dik değirmen montaj ve devreye alma hizmetleri
•    Stoklama ekipmanları üretim, tedarik ve montajı
•    Sektörle ilgili montaj ve devreye alma işleri