ALÇI

 

Alçıtaşının pişirilip (kalsine edilip) toz durumuna getirimli halidir.Alçıtaşının, yani bihidrat kalsiyum sulfatın (CaSO4*2H2O) 150-160°C'de gibi çok düşük bir ısıda pişirilmesiyle elde edilir. Alçı su ile karıştırılınca yitirdiği suyu alarak çabucak donduğundan; yapılarda, kabartma ve süslemecilikte, ortopedide, dişçilikte, heykelcilikte kullanıldığı gibi, toprağın tuzdan arınması için tarımda da kullanılır. İlave katkılarla inşaat sektöründe kaplayıcı malzeme olarak kullanılır pişirilme süresi içindeki su oranıyla doğru orantılıdır.

 

Alçı Üretim Teknolojisi

 

Tesise gelen alçıtaşı genelde 300-500 mm. boyutunda olduğu için ilk önce onun kırılması yapılmaktadır. Bantlı konveyör aracılığı ile söz konusu alçıtaşı kırıcnın besleme ünitesine ulaştırılır ve orada kırma işlemi başlar. Kırma işleminden sonra alçıtaşı boyutu 0-10 mm ulaşıyor. Kırma işleminden sonra stoklanan malzeme fırına besleniyor.Ham alçı fırına besleme işlemi helezonlu konveyör vasıtası ile yapılır. Fırında oluşan buhar boru sistemi ile izale edilir. Pişirme (kalsinasyon) işlemi t 130-160°? derece ile 1-3 saat arası devam eder. Bundan sonra malzeme bekleme bunkerine boşaltılıyor. Bekleme-soğutma işleminden sonra kalsine edilmiş alçı öğütme değirmenine gönderilir.Öğütme esnasında istenilen boyuta ulaşan malzeme separatör aracılığıyla ayırt edilir ve paketlenmeye hazır olan malzeme stokuna gönderilir.Büyük olan malzemenin öğütmesi ise devam eder ta ki onu istenilen fraksiyona ulaştırana kadar.Tüm işlemler stoktaki malzemenin dolum makinesine göndermesiyle biter.